Alle planlagte boligprosjekter i Vestfold fylke

Færder (17)
Horten (23)
Larvik (35)
Sandefjord (57)
Tønsberg (26)
Ny bydel ved Martineåsen i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Ny bydel med boliger, næring, skole, barnehage mm i Tønsberg
Ca 300000-400000 m2. To tredjedeler av området ligger i Nøtterøy kommune. Prosjektgruppen består av Spir Arkitekter, Asplan Viak AS og Spacemaker.
Nybygg av boligområde i Larvik
Ca. 800 boenheter. 160 daa.
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område. Tomtareal: 41 daa.
Riving av industri og etablering av ny bydel i Holmestrand
Totalt 500-1000 leiligheter på Hagemanns Brygge.
Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av boliger på Skjeggestadåsen i Tønsberg
Gnr/bnr: 526/58, 502/2, 4, 527/2, 9, 18.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten, trinn 4-6
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i flere trinn.
Nybygg av leiligheter i Horten
700-800 boenheter.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Tønsberg
500 boliger. 25.000 m2 næring. Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av boligområde på Sundland i Stokke, Sandefjord
Ca 400 stk boenheter. Gnr/Bnr: 420/3 m.fl. Tidligere prosjektnavn Sundland boligområde.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Gnr/bnr 173/2 m.fl. Mulighetsstudien for sjøfronten utarbeidet av Civitas og Dyrvik arkitekter 2017.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
16000 m2 bolig, 4000 m2 næring, kontor, service, dagligvare. Næring over to etasjer, 92 parkeringsplasser. Mulighet for hotell i kombinasjon med bolig.
Nybygg av leiligheter (blokk) og rekkehus i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av boligområde i Melsomvik, trinn 2-3
140 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.000 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere.
Nybygg av boliger, forretning mm i Vear
Areal bolig, BTA 10 000 m², Areal næring, BTA 3 000 m², Areal parkering 3 000 m². Adresse: Bekkeveien 200-204.
Nybygg av handel, næring og boliger langs Sandeelva i Sande, trinn 4
Ca. 9000 m2 handel/næring og ca. 60 boliger.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Ca. 16 mål. Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 2-3
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av næring og boliger i Sandefjord
4500 kvm BTA næring og cirka 7000 BTA bolig. Planområdet er på ca. 7,2 daa
Nybygg av boligblokk og næring i Sande sentrum
Revåveien 22-26. 3609,7 kvm tomt. 5-7 etasjer. Gnr/Bnr: 19/5, 26.
Nybygg boliger og handel mm i Tønsberg
Utvikling av totalt 13 daa. Adresse: Smidsrødveien 8A,10A og B Gnr 2, bnr 55, 58, 62, 75, 83, 88, 102 Ørsnesalleen 35, Gnr 2, Bnr 58 Smidsrødveien 2A, 2B, 2C, 4A, 4B Gnr 1, Bnr 395, 396, 422, 555, 557. Langhusene; 12 stk bygg i 3-4 etasjer. Punkthus; 5 stk bygg i 4-5 etasjer. Lamellhus; 1 stk bygg i 4-5 etasjer. Areal bolig, BTA 6 500 m² (ny), Areal dagligvare 1 158 m², Areal næring, BTA 3 000 m².
Nybygg av boligområde i Stokke
Planområdet er ca 100 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Ombygg til leiligheter, butikk og kafè ved kaia i Holmestrand
35-100 nye boenheter. Kafé eller butikk er planlagt i første etasje. 6 mål. Langgaten og Havnegaten. 1250-6500 kvm næring.
Nybygg av boligområde i Melsomvik, trinn 1
140 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Salgspris ca 60.000.000:-.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik, trinn 2 m.fl.
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. GNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord, trinn 1
Totalt 140 leiligheter fordelt på 3 trinn.
Nybygg av boliger på gamle Nanset skole i Larvik kommune
Oberst Peters vei 6, Meldalsvei 6 og Nansetgata 83. 67 leiligheter i blokkbebyggelsen og 9 rekkehusleiligheter. 2-5 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i Sandefjord
Ca. 28 daa. Gnr/Bnr: 120/277, 352 og 128/25,26,29,74,82, 122,161, 200, 277,494.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger på Vesterøya i Sandefjord, trinn 2 m.fl.
Totalt ca. 114 boenheter på området. Rekkehus og firemannsboliger. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Tønsberg kommune
Eiendommen grenser til fylkesvei 311 mellom Tønsberg og Åsgårdstrand. Bliksekilen boliger. Boliger og næringsarealer.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gnr/bnr: 125/19, 125/254, 125/330 3-6 etasjer.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
GNR/BNR: 67/1 og 3 mfl.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Tønsberg
85 leiligheter i rekke og terraserte bygg. 2-4 etsajer.
Nybygg av leiligheter i Larvik
Planens hensikt er å legge til rette for boligutvikling på Sophus Bugges vei 11,13 og 15 og samtidig sikre et godt bomiljø med lekeplass og uteoppholdsarealer. Det skal tilrettelegges for nye ca. 60 nye leiligheter i blokkbebyggelse. Samt utleieleiligheter i deler av bebyggelsen og rom/lokaler for fellesfunksjoner i sameiet, som del av boligbebyggelsen. I tillegg skal eksisterende 24 leiligheter beholdes.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Nybygg av hotell, leiligheter og næring i Tønsberg
Planområdet er på ca. 3 daa. Gnr/bnr: 1002/167, 1002/184, 1002/310. Stoltenbergs gate 26-28 og Bullsgate 1.
Nybygg av boliger i Åsgårdstrand
Leilighetsbebyggelse med ca. 56 boenheter innenfor felt B2 og ca. 8 boenheter innenfor B3. Parkering planlegges langs veien (Toldertunet) og vil bestå av en kombinasjon av carporter i rekke og ordinære parkeringsplasser. Det vil bli tilrettelagt for lading av elbil i carporter.
Nybygg av tomannsboliger, kjedet eneboliger og firemannsboliger i Tønsberg kommune, trinn 3
Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av tomannsboliger, kjedet eneboliger og firemannsboliger i Tønsberg kommune, trinn 2
Samarbeid mellom PBBL (Porsgrunn Bamble Boligbyggelag), Embra Bolig AS og Heimdal Bolig AS.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Sandefjord, trinn 4 m.fl.
Blanding av rekkehus, firemannsboliger og lavblokker fra 3 til 5 etasjer.
Nybygg av minihus i Sandefjord
Ca. 48 boliger og fellesarealer som felleskjøkken, spisestue, verksted, vaskerom og drivhus. gnr/bnr: 25/1 (og 25/21,29, 14, 30) i
Nybygg av boliger, næring og parkering i Tønsberg kommune
Nedre Langgate, Tollbodgaten, Storgaten og Møllergaten.
Nybygg av blokkbebyggelse i Larvik, trinn 3
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av avlastnings- og omsorgsboliger på Myrskauen i Sandefjord
Avlastningsboliger: 10 boenheter og 4 treningsleiligheter. Omsorgsboliger: 7 boenheter.
Nybygg av boliger i Sandefjord
36 enheter i frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og 12 enheter i leilighetsbygg.
Nybygg av boliger i Larvik kommune
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Eikelundåsen i Holmestrand kommune
Totalt ca 112 boliger fordelt på 102 leiligheter og 10 eneboliger. Ca 78 daa. Gnr/Bnr: 9/1, 2, 4, 10, 18.
Etablering av boligområde på Skjeggestadåsen i Tønsberg
GBNR. 506/11, 506/12, 525/3, 525/17, 525/50, 525/51.
Nybygg av blokkbebyggelse og hele/deler av parkeringskjeller i Larvik, trinn 2
Totalt ca 70-75 stk enheter. 8 boenheter i rekkehus og inntil 67 boenheter i blokkbebyggelse.
Nybygg av boliger i Larvik kommune
5 stk 4 mannsboliger og 7 stk boliger i rekke. Det er også planlagt at seksjonere alle hyblene til studioleiligheter og bygge på 1 til 2 etg og et tilbygg. Her vil det da bli 15 leiligheter med parkering i 1 etg på tilbygget.
Nybygg av boliger i Sandefjord kommune
Ca. 30 daa. Ca. 60-70 boenheter. Totalt 11.000 kvadratmeter inkludert 1.600 kvadratmeter parkeringskjeller under blokkene.
Nybygg av boliger i Horten kommune
Ca. 11 daa. Ca. 35 boenheter. Planarbeidet legger til rette for boligbebyggelse, lekeareal, parkering og uteoppholdsareal. Hovedformålet bak planarbeidet er å tilrettelegge for stedstilpasset småhusbebyggelse med inntil tre etasjer i tråd med kommuneplanens arealdel. Planarbeidet innebærer fjerning av eksisterende næringsbebyggelse på eiendommen. Adkomstvei til planområdet vil opprettholdes fra Kirkesvingen i nord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.