Alle planlagte boligprosjekter i Vevelstad

Oppgradering av kommunal eldrebolig, ved tilleggsisolering utvendig og utskiftning av vindu og dører i Vevelstad kommune
Riving av eksisterende kledning, lekter og vindsperre. Deretter påforing, tilleggsisolering, ny vindsperre, utlekting, ny kledning og til slutt overflatebehandling med maling av ferdig fasade. I tillegg skal alle vindu utskiftes. Det er i tillegg forespurt opsjon på utskifting av alle ytterdører og balkongdører (på separat prosjekt).
Oppgradering av kommunale boliger, ved tilleggsisolering utvendig og på kaldt loft, samt utskifting av av vindu og dører i Vevelstad kommune
Riving av eksisterende kledning, lekter og vindsperre. Deretter påforing, tilleggsisolering, ny vindsperre, utlekting, ny kledning og til slutt overflatebehandling med maling av ferdig fasade. I tillegg skal alle vindu utskiftes, og det skal legges ut tilleggsisolasjon på kaldt loft. Det er også forespurt opsjon på utskifting av alle ytterdører og balkongdører (på separat prosjekt).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.