Alle planlagte boligprosjekter i Saltdal

Tilbygg for helsehus og omsorgsboliger i Saltdal kommune
Tilbygg for omsorgsboliger og helsehus ved eksisterende sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.