Alle planlagte boligprosjekter i Fauske

Nybygg av boliger i Fauske
Det vil åpnes opp for inntil 70 boenheter. Lavblokkbebyggelse.
Nybygg av leiligheter i Valnesfjord
Gnr/bnr 57/38 og 57/9 (ca 2292m2). Planlagt bebyggelse er boliger i leilighetsbygg i inntil 3-4 etasjer. Parkering i anlegg under bebyggelsen, som åpen parkering eller som parkering i garasjer/carporter i rekke. 25-30 enheter i 1 eller flere bygg.
Nybygg av leiligheter i Valnesfjord
Planlagt bebyggelse er boliger i leilighetsbygg. Parkering i anlegg under bebyggelsen, som åpen parkering eller som parkering i garasjer/carporter i rekke. 25-30 enheter i 1-2 bygg
Nybygg av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Nybygg av leiligheter i Fauske
Planområdet er på ca 8518 m2. I planområdet inngår eiendommen gnr/bnr. 102/87, deler av eiendommene gnr/bnr. 102/43, 102/2 og 120/1 i Fauske kommune. Det aktuelle området befinner seg på nordsiden av E6, ca 750 m øst for Fauske sentrum. Terrassebygg. Den planlagte bebyggelsen og parkeringsarealet utgjør totalt 919m2. I første etasje skal det være carport med totalt to parkeringsplasser, fellesrom/trimrom/hobby, avfallsrom og boder.
Nybygg av boliger i Fauske
Opp til 6 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.