Alle planlagte boligprosjekter i Bindal

Nybygg av boliger i Terråk
Gnr/bnr: del av 44/422, 275. Ca 25 enheter i frittliggende småhusbebyggelse og noe konsentrert boligbebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.