Alle planlagte boligprosjekter i Beiarn

Nybygg av boliger på Holmen i Beiarn
Vil gi ca. 10 nye tomter. Ca. 170 m ny veg.
Klargjøring av nye boligtomter på Storjord i Beiarn
Vil gi ca. 5 nye tomter. Uregulert.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.