Alle planlagte boligprosjekter i Vestre Slidre

Nybygg av boligområde i Slidre
Tomt nr 26-33. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Røn
Tomt 14-17+ Terrasse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.