Alle planlagte boligprosjekter i Vågå

Nybygg av leilighetsbygg i Vågå, trinn 1
Trinn 1= 6-8 bygg med leiligheter med 4-6 boenheter per bygg. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området.
Nybygg av boliger i Vågå, trinn 2
Riving av et bygg. Oppføring av to bustader (1x65 m2, 1x85 m2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.