Alle planlagte boligprosjekter i Vågå

Nybygg av leilighetsbygg i Vågå, trinn 1
Trinn 1= 6-8 bygg med leiligheter med 4-6 boenheter per bygg. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.