Alle planlagte boligprosjekter i Vågå

Nybygg av leilighetsbygg i Vågå, trinn 1
Trinn 1= 6-8 bygg med leiligheter med 4-6 boenheter per bygg. Totalt skal det bygges 55 fritidsboliger og 25 leilighetsbygg med totalt 177 boenheter på området.
Ombygg av fløy til omsorgsboliger og dagaktivitetssenter i Vågå kommune, trinn 3
Oppdrgasgiver skal ha opsjon på renovering av fløy C som byggetrinn 4 og renovering av fløy D og G som byggetrinn 5.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.