Alle planlagte boligprosjekter i Stor-Elvdal

Etablering av småhusbebyggelse på Koppang i Stor-Elvdal
Gnr/bnr: 19/7, 19/126, 19/156, 19/761, 19/1032, 19/1045, 19/1247, 19/1248, 19/1330, 19/1583, 19/1742, 19/1743, 19/1744, 19/1745, 19/1746 og 19/1751.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.