Alle planlagte boligprosjekter i Stange

Nybygg av leiligheter i Stange
Felt BBB. Gnr/bnr: 6/98 og 6/466. 5-6 etasjer.
Etablering av blokkbebyggelse i Stange kommune
Planlagt fire boligblokk, fordelt mellom 3-5 etasjer. Ca 69 leiligheter.
Nybygg av bo- og servicesenter på Stangebyen i Stange kommune
Samarbeid mellom Stange Kommune og Coop Innlandet.
Nybygg av boliger i Stange, B8 og B9
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad, trinn 3
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Nybygg av omsorgsboliger i Stange
2-4 etasjer. 60 leiligheter i to byggetrinn.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.
Nybygg av boliger i Stange, B10
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus i Stange
1,5 etg på 2-mannsboliger.
Utbygging av boligfelt i Stange
Tomt er på 2717 m2.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.