Alle planlagte boligprosjekter i Stange

Nybygg av leiligheter i Stange
Felt BBB. Gnr/bnr: 6/98 og 6/466. 5-6 etasjer.
Etablering av boligområde nær Bekkelaget i Stange kommune
Ca 20 daa. Planen tar utgangspunkt i cirka 2-4 boliger per dekar. Byggehøyde er tenkt 1-3 etasjer.
Etablering av blokkbebyggelse i Stange kommune
Planlagt fire boligblokk, fordelt mellom 3-5 etasjer. Ca 69 leiligheter.
Etablering av boligområde i Stange
Totalt ca 470 boenheter.
Etablering av boligområde i Stange
Totalt ca 470 boenheter.
Etablering av boligområde i Stange
Totalt ca 470 boenheter.
Etablering av boligområde i Stange
Totalt ca 470 boenheter.
Etablering av boligområde i Stange
Totalt ca 470 boenheter.
Etablering av boligområde i Stange
Totalt ca 470 boenheter.
Etablering av boligområde i Stange, fase 1
Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Fase 1: B1, B2, B3, B5, BKB3, B6 og B7. Delområdene er fra 3,7 daa til 8,6 daa.
Etablering av boligområde i Stange, fase 1
Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Fase 1: B1, B2, B3, B5, BKB3, B6 og B7. Delområdene er fra 3,7 daa til 8,6 daa.
Etablering av boligområde i Stange, fase 1
Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Fase 1: B1, B2, B3, B5, BKB3, B6 og B7. Delområdene er fra 3,7 daa til 8,6 daa.
Etablering av boligområde i Stange, fase 1
Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Fase 1: B1, B2, B3, B5, BKB3, B6 og B7. Delområdene er fra 3,7 daa til 8,6 daa.
Etablering av boligområde i Stange, fase 1
Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Fase 1: B1, B2, B3, B5, BKB3, B6 og B7. Delområdene er fra 3,7 daa til 8,6 daa.
Etablering av boligområde i Stange, fase 1
Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Fase 1: B1, B2, B3, B5, BKB3, B6 og B7. Delområdene er fra 3,7 daa til 8,6 daa.
Etablering av boligområde i Stange
BFS1 og BFS2- boliger kan oppføres i intill 2 etasjer, 1 etasje med underetasje. Totalt ca 470 boenheter.
Etablering av boligområde i Stange, fase 1
Åkersvika Hageby er 150 mål fordelt på 13 tomter – på Hamars dørterskel, med plass til 750–800 nye boliger. Fase 1: B1, B2, B3, B5, BKB3, B6 og B7. Delområdene er fra 3,7 daa til 8,6 daa.
Nybygg av bo- og servicesenter på Stangebyen i Stange kommune
Samarbeid mellom Stange Kommune og Coop Innlandet.
Nybygg av boliger i Stange, B8 og B9
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.
Nybygg av flerbolighus i Stange
1,5 etg på 2-mannsboliger.
Utbygging av boligfelt i Stange
Tomt er på 2717 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.