Alle planlagte boligprosjekter i Ringsaker

Ny bydel i Moelv sentrum
Et område mellom Storgata, Idrettsvegen, Moelv Idrettspark, Strandvegen og Moelva i Moelv sentrum. Det skal også vurderes å tilrettelegge for næring/forretning innen nordlige deler av planområdet.
Nybygg av boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Svarthaugen vest i Sjusjøen
Byggeklare tomter. Totalt 200 boenheter i området, 10-15% er utbygd.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av leiligheter og næringsarealer i Tårn Parken i Brumunddal, trinn 1
Næringslokaler og parkeringsanlegg i første etasje. Grøntareal på toppen.
Nybygg av boligområde i Gaupen
Tomten er på 14.875 m2. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger i Gaupen
Ikke byggeklara tomter.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse, Gaupen del 2
45 daa. 16 eneboliger, samt 8-10 enheter for konsentrert bebyggelse.
Nybygg av eneboliger i Brøttum
Totalt ca. 80 boenheter. 18 tomter i første trinn.
Nybygg av rekkehus og atriumhus i Brummundal
Planområdet endringen gjelder omfatter gnr./bnr.: 683/45, 683/537, 683/538, 683/539.
Nybygg av blokkbygg i Moelv
Gruva Harmoni vil bestå av 14 eierleiligheter med god standard. 12 av leilighetene får egen carport i eget fellesanlegg og det blir opparbeidet tilstrekkelig med gjesteparkering. Gjennomføringstid: ca 12 måneder.
Nybygg av boliger i Brumunddal
Rivning av bolighus som er i 2 etasjer og ca 200 kvm. Planområdet er på ca 1,6 dekar.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Brumunddal
Kombinert bolig- og næringsbygg. 17 leiligheter på 40 m2 per bolig og 124 m2 næring. 7 etasjer med takterrasse på 8 etasjer.
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Ikke byggeklara tomter. Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Brumunddal
Prosjektet vil bestå av tre moderne eneboliger og tre vertikaldelte tomannsboliger (totalt 9 boenheter). Gjennomførelsetid: ca 24 måneder.
Nybygg av tremannsboliger i Næroset, felt BF7
Adresse: Sagmovegen 16, 18 og 20. Areal per bolig: BRA: bolig: 109.5 m2. BRA: garasje/bod: 45.0 m2. BYA: 183.0 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.