Alle planlagte boligprosjekter i Nordre Land

Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Dokka
Foremålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av boliger og forretningslokaler, og se på muligheter for å tillføre Dokka gode landsbykvaliteter og beboere gode bokvaliteter. Utbygger planlegger oppgradering av eksisterende bygningsmasse, og utleie i eksisterende lokaler parallellt med oppføring av nye leilighetsbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.