Alle planlagte boligprosjekter i Nord-Odal

Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter på Sand i Nord Odal
Ett blokk 5 etasjer og ett 3 etasjer med felles parkeringskjeller.
Ny småhusbebyggelse i Nord-Odal
ca 40 tomter. ca 30 mål.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet.
Nybygg av eneboliger i Austevatn
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.
Nybygg av eneboliger i Gardvik
Byggeklare tomter. Totalt er det 15 boligtomter på feltet.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.
Nybygg av eneboliger i Bruvoll
Byggeklare tomter. 7 boligtomter totalt på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.