Alle planlagte boligprosjekter i Lesja

Nybygg av eneboliger i Lesja
Tomteareal: 1.200 m2.
Nybygg av eneboliger i Lesja
Tomteareal: 1.200 m2.
Nybygg av eneboliger i Joramo, Lesja
Tomteareal: 1.100-1.200 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.