Alle planlagte boligprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av boliger- og næringsbygg i Kongsvinger
K1= 22 leiligheter, K2= 28 leiligheter. Adresse: Otto Wengs veg 1, 2, 3 og 5.
Nybygg av lavblokker i Kongsvinger
2-4 etasjer. 14 mål tomt.
Nybygg av firemannsboliger på Holt i Kongsvinger
Blir utført i 2 trinn. Trinn 1, 16 boenheter. Trinn 2, 18 boenheter.
Nybygg av rekkehus på Holt i Kongsvinger
Blir utført i 2 trinn. Trinn 1, 16 boenheter. Trinn 2, 18 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.