Alle planlagte boligprosjekter i Gran

Nybygg av leiligheter og eneboliger i Gran sentrum
Et blokk med leiligheter, et småhus og et kontorsbygg (2380 m2). Gnr/bnr: 262/8, 84.
Nybygg av leiligheter og næring i Gran, trinn 2
Bruksareal: 3300 kvm avsatt for næring + 9 leiligheter
Nybygg av to-, og firemannsbolig i Gran
30 boenheter: 2- og 4-mannsboliger. Gnr/bnr: 158/16,69,70.
Nybygg av boliger for psykiatri/rus i Gran
11,25 mill kr 2021 og 11,25 mill kr 2022.
Nybygg av avlastningsenhet i Gran
11 mill. kr 2023 og 11 mill. kr 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.