Alle planlagte boligprosjekter i Gran

Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av leiligheter og næring i Gran, trinn 2
Bruksareal: 3300 kvm avsatt for næring + 9 leiligheter
Nybygg av to-, og firemannsbolig i Gran
30 boenheter: 2- og 4-mannsboliger. Gnr/bnr: 158/16,69,70.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
2 mill. kr 2027, 28 mill kr 2028. Tidligere prosjektnavn Boligplan - heldøgns bemannet bolig Gran. 12-15 byggemåneder.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
0,5 mill kr 2023, 13 mill kr 2024, 13,5 mill kr 2025.
Nybygg av boliger for psykiatri/rus i Gran
11,25 mill kr 2021 og 11,25 mill kr 2022.
Nybygg av avlastningsenhet i Gran
11 mill. kr 2023 og 11 mill. kr 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.