Alle planlagte boligprosjekter i Alvdal

Nybygg av eneboliger i Brenna
14 tomter. Tomtestørrelse: 1.200-1.800 m2 Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Strømmen
8 tomter. Byggeklare tomter. Tomtestørrelse: 1.400-2.000 m2
Etablering av boliger i Alvdal
Grunneier: Ole Sørhuus og Hans Kristian Øverland. Gnr/bnr: 10/50

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.