Alle planlagte boligprosjekter i Vennesla

Nybygg av boligområde i Vennesla
Gnr/bnr: 23/958 og 23/1. 150-200 boenheter. Hele områdeplanen omfatter et areal på 542 dekar. Detaljreguleringsplanen omfatter første del av utbygging i området.
Nybygg av boliger i Vennesla
Mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune.
Etablering av nytt bofellesskap i Vennesla, trinn 2
Nytt bofellesskap tilpasset personer med psykiske lidelser og rusproblematikk for 12 personer.
Nybygg av omsorgsboliger i Vennesla
Prosjekt fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.