Alle planlagte boligprosjekter i Vennesla

Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Vennesla
Gnr/bnr: 23/958 og 23/1. 150-200 boenheter. Hele områdeplanen omfatter et areal på 542 dekar. Detaljreguleringsplanen omfatter første del av utbygging i området.
Nybygg av boliger i Vennesla
Mellom Veråsvegen og Igletjønn i Vennesla kommune.
Nybygg av eneboliger i Vennesla
4300m. Også grøftarbeider. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel.
Etablering av nytt bofellesskap i Vennesla, trinn 2
Nytt bofellesskap tilpasset personer med psykiske lidelser og rusproblematikk for 12 personer.
Nybygg av avlastningshjem i Vennesla
Avlastningshjem for barne og unge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.