Alle planlagte boligprosjekter i Vegårshei

Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Vegårshei
Boligareal: 4900 m2. 11-13 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.