Alle planlagte boligprosjekter i Lindesnes

Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Nybygg av boligområde i Lindesnes
Gnr/bnr: 401/3 og 401/1.
Nybygg av leiligheter i Marnardal, trinn 3
Godkjent detaljregulering. 50-80 leiligheter.
Påbygg av leiligheter på "Sparbygget" i Lindesnes
Påbygg av 2 alternativt 3:e etasje. Gnr/bnr: 356/144, 147 og 157.
Nybygg av boliger og gang- og sykkelvei i Mandal
15-20 nye boenheter. Romslige eneboligtomter, men mindre flermannsboliger/rekkehus kan også bli aktuellt på deler av området.
Nybygg av boliger på Ronatunet i Mandal
Ferdigregulert. Byggeklare tomter. Totalt 30 tomter på Ronatunet. Ronatunet 2-30.
Nybygg av 4 -mannsbolig i Lindesnes
4 -mannsbolig i 2 etasjer med utvendig bod og parkering.
Nybygg av firemannsbolig i Mandal
Rennesveien 4513 Mandal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.