Alle planlagte boligprosjekter i Kristiansand

Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
Planlagger for 25.000 kvm boliger og 25.000 kvm næring.
Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av boliger ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 270/5, 472/11, 143, 171,172, 182, 187, 232, 473/7, 19, 21, 38, 44, 242, 330/2.
Nytt boligområde på Hamreheia i Søgne
Ca 200-300 boliger. Ca 100 mål.
Etablering av kontor, forretning og boliger i Kvadraturen i Kristiansand
Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate og Vestre Strandgate.
Nybygg av forretning, kontor og boliger m.m. i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boliger og næring på Marviksletta i Kristiansand
Gnr/Bnr: 152/439, 442, 445, 447, 1580, 1583, 1929 .
Nybygg av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg i Randesund, Kristiansand
Totalt for felt CB1 og CB2, med areal på ca 94 da, planlegges det omtrent 180 boliger.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne, trinn 2
Totalt 158 eneboliger på feltet, fordelt på selvbyggere og utbyggere. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Etablering av studentboliger, kontor og forretning mm i Kristiansand
2-7 etasjer. Ca 300 studentboliger. Elevine-tomta.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Industrigata 15 og 17. Gnr/bnr: 152/450, 152/448, 152/446 samt deler av 299/193.
Nybygg av leiligheter på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 40/76, 165, 166, 167 og 641. 3 etasjer med inntrukken 4 etasje.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 5
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 4
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 3
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
13 rekkehus= 7650 m2 BYA, 38 leiligheter i lavblokk= 3200 m2 BYA, 6 eneboliger= 600 m2 BYA. Totalt BYA: 11.450 m2
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 84 omsorgsplasser
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 72 omsorgsplasser
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter ved Teaterkvartalet i Kristiansand
Gnr/bnr: 150/673, 674, 675, 1465, 1524, 1525 og 1463.
Riving av næringsbebyggelse og nybygg av leiligheter i Kristiansand
Ca. 5,4 mål. Terrassert bebyggelse. 65-75 boenheter. Gnr/bnr: 150/10, 11, 1127, 1129, 1130, 1284, 1291 og 1802.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand, trinn 2 m.fl.
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes
40 leiligheter og 5 rekkehus i felt B24. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av boliger på Søgne i Kristiansand
2-3 etasje med takterrasse.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 2
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 4 m.fl
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg. Gnr/Bnr: 67/1, 67/6, 67/10, 67/35, 67/40, 67/56, 69/5, samt 69/14.
Nybygg av blokkbygg på Dvergsnes
23 leiligheter og 2 rekkehus i felt B23. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg leiligheter i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 1
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 61/20 og 37 og deler av 61/2, 14, 39, 66, 234, 243, 310, 316, 317, 572 og 806 og 299/138. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring på Flekkerøy
Gamletomta til "Hårek Frisør".
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Småbåthavn med 25 plasser bygges i trinn 1.
Nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
12 tomter. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 431/37, 55, 125, 126 samt del av 431/147.
Fortetting av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 61/47, 61/107 og 61/89. Planområde: 6974 m2. BKS1 4 boenheter, 1 befintlig bolig rives. BKS2 2 enheter B3 1 ny enhet. 4 tomter til salgs, interesserte tiltakshaver kan ta kontakt.
Påbygg og fasaderehabilitering av leilighetsbygg i Kristiansand
Påbygg med 1 etasje. Totalt etter utbygging: 30 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Hamresanden
Gnr/bnr: 63/1349, 63/1350, 63/1351, 63/1352 og 63/1353.
Nybygg av eneboliger i Søgne
4 eneboligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.