Alle planlagte boligprosjekter i Kristiansand

Nybygg av boliger og næring i Kristiansand
25.000 kvm boliger, 15.000 kvm handel, kontor, næring og tjenesteyting.
Nybygg av boliger og næring på Marviksletta i Kristiansand
Gnr/Bnr: 152/439, 442, 445, 447, 1580, 1583, 1929 .
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Kristiansand
Lumberveien 5 og 7 inneholder: 158-190 leiligheter og næring, 2-7 etasjer. Lumberveien 9 inneholder: 75-95 leiligheter og næring, 2-8 etasjer.
Nybygg av bydel i Kristiansand, trinn 5 m.fl.
Kanalbyen bygges ut i 6-7 trinn. Kristiansand Havn og J B Ugland Holding eier 50 % hver av prosjektet.
Nybygg av boliger og næring på Lund i Kristiansand
250 til 300 boliger og 3.000 til 4.000 kvadratmeter næringsarealer på området.
Nybygg av boliger ved Tangvall i Kristiansand
Gnr/bnr: 270/5, 472/11, 143, 171,172, 182, 187, 232, 473/7, 19, 21, 38, 44, 242, 330/2.
Nytt boligområde på Hamreheia i Søgne
Ca 200-300 boliger. Ca 100 mål.
Etablering av kontor, forretning og boliger i Kvadraturen i Kristiansand
Henrik Wergelands gate, Markens gate, Kristian IVs gate og Vestre Strandgate.
Nybygg av forretning, kontor og boliger m.m. i Kristiansand
Påbygg av 90-140 stk boliger på eksisterende næringsbygg.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Totalt 160 boenheter. B7= 80 boenheter og B8= 70 boenheter.
Nybygg av frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg i Randesund, Kristiansand
Totalt for felt CB1 og CB2, med areal på ca 94 da, planlegges det omtrent 180 boliger.
Nybygg av boliger på Ytre Randesund i Kristiansand
512 m lang kanal. 50-60 båtplasser.
Nybygg av boliger på Langenes i Søgne
Totalt 158 eneboliger på feltet, fordelt på selvbyggere og utbyggere. GNR/BNR: 16/2, 70, 105 mm.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Gnr/Bnr: 151/2473 m.fl.
Riving og nybygg av leilighetsbygg med næringsareal i Kristiansand
Adresse: Østerveien 30, 30A, 30B, 32, 34 og 36 samt Marviksveien 1. Prosjektet blir utført i 2 byggetrinn. Trinn 1= 61 leiligheter, Trinn 2= 40 leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Ca. 45 mål. Ca 88 boenheter. Grei beliggenhet, gangavstand til barnehage, solfylt område.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 3
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 4
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Kjellandsheia, Søgne, trinn 5
Totalt 450 leiligheter på området.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Søgne
38 leiligheter og 26 boliger i rekkehus. Leilighetsblokkene blir på 5 etasjer, og rekkehusene får høyder på 2 og 3 etasjer. Adresse: Kleplandsveien 4, 6 og 8 m.fl
Nybygg av dagligvarebutikk og leiligheter ved Teaterkvartalet i Kristiansand
Gnr/bnr: 150/673, 674, 675, 1465, 1524, 1525 og 1463.
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 72 omsorgsplasser
Nybygg av omsorgsenter i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2022-2025 84 omsorgsplasser
Nybygg av boliger på Søgne i Kristiansand
2-3 etasje med takterrasse.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 3
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Ny- og tilbygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 4 m.fl
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand
Gnr/bnr: 40/76, 165, 166, 167 og 641. 3 etasjer med inntrukken 4 etasje.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Nybygg av blokkbygg og rekkehus på Dvergsnes i Kristiansand
40 leiligheter og 5 rekkehus i felt B24. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg av boliger på Benestad i Kristiansand
28-40 stk boenheter i 2-3 etasjer. Frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og mindre leilighetsbygg. Gnr/Bnr: 67/1, 67/6, 67/10, 67/35, 67/40, 67/56, 69/5, samt 69/14.
Nybygg av blokkbygg på Dvergsnes
23 leiligheter og 2 rekkehus i felt B23. Total utbygging er 5 blokkbygg og 15 rekkehus.
Nybygg leiligheter i Randesund
Gnr/Bnr: 67/1, 8, 10 mfl.
Nybygg av leilighetsbygg i Kristiansand, trinn 2
Manganveien og Blyveien. 5-7 etasjer. Gnr/bnr:151/1286, 124.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
Forslagsstiller ønsker å etablere et leilighetsbygg med 25 leiligheter, som varierer i størrelse 40 - 100 m2. Parkering legges i 1. etasje innenfor sentrumsfunksjoner som ligger ut mot gaten. Det foreslås 5 etasjer i vest som trappes ned til 3 etasjer mot øst. Teknisk infrastruktur er opparbeidet.
Påbygg og ombygg til leiligheter og næring i Kristiansand
Gnr. 150 bnr. 723,1718. Formålet med planarbeidet er å endre bruken av bygningsmassen fra undervisning til kombinert formål bolig/næring/forretning. Fra Holbergs gate foreslås det avkjørsel til parkeringskjeller mellom den nye og gamle delen. Forslagstiller ønsker i all hodesak å bevare eksisterende bebyggelse. Utnyttelsen økes ved å bygge på eksisterende bygningsmasse: - På Kongens gate 54 utnyttes arealer under tak ved å sette inn takvinduer med balkong og innskårne takbalkonger. Mot bakgården foreslås takopplett på det meste av takflaten og svalganger. Det er foreslått takterrasse over inngangspartiet i Kongensgate. - På Holbergs gate 4 erstattes dagens tak av et større volum med vinduer og takbalkonger. Mot bakgård løftes tak og bygningen utvides med svalganger.
Nybygg av boligområde i Søgne
20-24 boenheter. Gnr/bnr: 471/257 delvis 471/537 og 471/527. 16 rekkehus, 1 tomannsbolig og 1 firemannsbolig.
Nybygg av leilighetsbygg i Hamresanden
Gnr/bnr: 98/549, 95/550 og del av 299/240 og 98/28. Passivhus. Etablering av to leilighetsbygg på opptil tre etasjer og henholdsvis 18 og 4 boenheter som en avsluttende forlengelse av dagens leilighetsstruktur.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
ABB6 = 1 bygg med 10 leiligheter, 871 m2 BRA. ABB7 = 7 rekkehus. 130 m2 BRA per bolig.
Tilbygg av studentboliger i Kristiansand
Planen er å legge tilrette for flere studentboliger 50 nye. Utvidelse av eksisterende og etablering av ny fløy.
Nybygg av boligblokk og næring i Søgne
Næringsarealer i første etasje og flere etasjer med leiligheter over.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand
2-3 etasjer. Gnr/bnr: 38/16 og 18 samt 40/15. Planområdet er til sammen 11.58 daa.
Nybygg av leiligheter og næring på Flekkerøy
Gamletomta til "Hårek Frisør".
Tilbygg av leiligheter ved Lunds­broa i Kristiansand
Utvidelse på ca. 1.500 kvadratmeter med mulighet for ca. 40 nye boliger.
Nybygg av boligområde i Søgne
Gnr/Bnr: 31/1, 31/3, 76, 77, 105, 106.
Nybygg av boligområde i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
ABB4 = 1 bygg med 12 leiligheter.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Småbåthavn med 25 plasser bygges i trinn 1.
Nybygg av eneboliger på del av Rismyr i Songdalen
10 tomter. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Nybygg av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 431/37, 55, 125, 126 samt del av 431/147.
Fortetting av boligområde i Kristiansand
Gnr/bnr: 61/47, 61/107 og 61/89. Planområde: 6974 m2. BKS1 4 boenheter, 1 befintlig bolig rives. BKS2 2 enheter B3 1 ny enhet. 4 tomter til salgs, interesserte tiltakshaver kan ta kontakt.
Påbygg og fasaderehabilitering av leilighetsbygg i Kristiansand
Påbygg med 1 etasje. Totalt etter utbygging: 30 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Søgne
Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Kristiansand
2,4 daa planområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.