Alle planlagte boligprosjekter i Grimstad

Nybygg av boliger på Vik i Grimstad
Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og alternativt leilighetsbygg. Gnr/bnr: 40/5, 90, 24/118 mfl.
Nybygg av boliger- og næring i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1782, 1269 og 1273. Ca 9000-15000 m2 BRA.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr./bnr. 74/5, 75/1, 75/8, 75/9, 75/11, 75/12 og 75/13.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
60 daa. Gnr./bnr. 13/4, 18/31, 39, 73 og 84 og 16/70.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av boligområde i Støle, Grimstad
En del eneboliger vil bli utbygd av grunneier, se eget prosjekt.
Nybygg av boligområde i Støle, Grimstad
En del tomter vil bli solgte til utbyggere, se eget prosjekt.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Nytt bygg på samme tomt.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Planen legger opp til fire firemannsboliger i nord, med totalt 16 boenheter. Det legges også opp til 5 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse i Trolldalen på Fevik i Grimstad
14-18 enheter. 6 eneboligtomter og 2 tomter for 4-6 mannsboliger.
Nybygg av leiligheter og townhus på Grimstad, trinn 4
Selveierleiligheter fra 40 kvm til 90 kvm.
Nybygg av boligområde i Grimstad
Gnr/bnr: 82/52. 70, 81, 86, 66, 94 og 134 mfl.
Nybygg av boliger for mennesker med utviklingshemning i Grimstad
Fra budsjett 2023-2026. Frivoldveien 38-40.
Nybygg av bofellesskap i Grimstad
Holteveien bofellesskap, ny plassering og nytt bygg (8 tjenestemottakere).
Etablering av boliger og dagligvarebutikk samt utvidelse av Steinsenteret i Grimstad
Det er planlagt en dagligvarebutikk på tomten med tilhørende parkering. Butikkens areal vil være på ca 1200m2 og et parkerings- og varemottaksareal på ca 2950m2. Over butikken er det planlagt 3.etasjer med totalt 24 boliger. Det vil være parkering og boder i kjelleren til leilighetene. De resterende 3000m2 av tomten vil bli tillagt steinsenteret.
Nybygg av eneboliger i Grimstad
Inntil 225 m2 BRA/bolig.
Etablering av midlertidige avlastningshjem for habilitering i Grimstad kommune
Grimstad kommune har behov for midlertidige avlastningshjem for habilitering i en tidsbegrenset periode. Boligen skal bestå av 4 beboerrom med HC bad, 6 beboerrom med toalett og vask, felles stue/kjøkken, felles stue, sanserom, lekerom, personalbase og uteareal. Boligene skal være tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.