Alle planlagte boligprosjekter i Grimstad

Nybygg av boliger- og næring i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1782, 1269 og 1273. Ca 9000-15000 m2 BRA.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
60 daa. Gnr./bnr. 13/4, 18/31, 39, 73 og 84 og 16/70.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av boligområde i Støle, Grimstad
En del eneboliger vil bli utbygd av grunneier, se eget prosjekt.
Nybygg av boligområde i Støle, Grimstad
En del tomter vil bli solgte til utbyggere, se eget prosjekt.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Nytt bygg på samme tomt.
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse i Trolldalen på Fevik i Grimstad
14-18 enheter. 6 eneboligtomter og 2 tomter for 4-6 mannsboliger.
Nybygg av leiligheter og townhus på Grimstad, trinn 4
Selveierleiligheter fra 40 kvm til 90 kvm.
Nybygg av boliger i Grimstad
Gnr/bnr: 24/62, 226.
Nybygg av boligområde i Grimstad
Gnr/bnr: 82/52. 70, 81, 86, 66, 94 og 134 mfl.
Nybygg av boliger for mennesker med utviklingshemning i Grimstad
Fra budsjett 2023-2026. Frivoldveien 38-40.
Nybygg av bofellesskap i Grimstad
Holteveien bofellesskap, ny plassering og nytt bygg (8 tjenestemottakere).
Etablering av boliger og dagligvarebutikk samt utvidelse av Steinsenteret i Grimstad
Det er planlagt en dagligvarebutikk på tomten med tilhørende parkering. Butikkens areal vil være på ca 1200m2 og et parkerings- og varemottaksareal på ca 2950m2. Over butikken er det planlagt 3.etasjer med totalt 24 boliger. Det vil være parkering og boder i kjelleren til leilighetene. De resterende 3000m2 av tomten vil bli tillagt steinsenteret.
Nybygg av boliger i Grimstad
Grunneier: Torgeir Skodde. Gnr/bnr: gnr./bnr. 73/7, 73/10 og deler av gnr./bnr. 73/1, 73/2, 73/4,73/5, 73/6, 73/11, 74/46, 79/18 og 203/41.
Nybygg av eneboliger i Grimstad
Inntil 225 m2 BRA/bolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.