Alle planlagte boligprosjekter i Froland

Nybygg av boligområde i Froland, trinn 3-5
Reguleringsplan er godkjent. Ca 500 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av boligområde i Froland, trinn 2
Reguleringsplan er godkjent. Ca 400 enheter. Delvis byggeklare tomter. Infrastruktur på separat prosjekt, opparbeides fortløpende.
Nybygg av boligområde i Froland
30-35 stk boliger. Planområdet utgjør ca. 61,6 daa.
Etablering av bofellesskap i Froland kommune
Bofellesskap for 4 unge gutter med muskelsykdom som gjør at de sitter i rullestol, vil trenge tilrettelagt bolig og kommunale tjenester. De ønsker fire private boliger, fellesstue og kjøkken, samt at det skal bygges en base for de som skal levere tjenester på døgnbemanning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.