Alle planlagte boligprosjekter i Froland

Nybygg av 6-manns- og 8-mannsboliger i Froland
Inntil 20 boenheter fordelt på 6-manns og 8-mannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.