Alle planlagte boligprosjekter i Farsund

Nybygg av utleieboliger/turistanlegg i Farsund
Kan bygges 60-80 leiligheter.
Ombygg fra kontor til leiligheter i Farsund
Planområdet er på 21,3 daa. Formål med planen er å regulere inn befintlig bebyggelse og ombygg fra kontor til leiligheter.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Byggeklare tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av boligområde i Farsund
Konsentrert småhusbebyggelse. Max 30 boenheter på feltene.
Nybygg av eneboliger i Biland
Byggeklare tomter. Selges til selvbyggere og utbyggere.
Nybygg av eneboliger i Farsund
Gnr/bnr: 16/172 og 144.
Nybygg av boliger og næring i Farsund
Næringslokaler i 1. og deler av 2. etasje er tilpasset fleksibel bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.