Alle planlagte boligprosjekter i Evje og Hornnes

Nybygg av boligområde i Evje, trinn 2
15-20 eneboliger, 21 boenheter i tomannsboliger, 10 stk boenheter i kjedet eneboliger.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 2 mfl.
Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter. Gnr/bnr: 5/12, 16, 17, 38, 41, 77 mfl.
Nybygg av eneboliger i Evje
Totalt 9 tomter, 6 tomter er fortsatt for salg. A1-4, 1082 m2 A1-4, 1038 m2 til salgs, privat eier A2-1, 850 m2, Tomten er reservert til 31.03.2023 A2-2, 1010 m2, tomten er reservert til 31-03-2023 A2-3, 1240 m2, tomten er reservert til 31-03-2023 A3-1, 1200 m2 A3-2, 1040 m2 A5-1, 950 m2 A6-2, 1120 m2
Nybygg av flerbolighus i Krossen på Evje, trinn 1
Total utbygging 4 flerbolighus à 7 leiligheter. I tillegg til selve leilighetene skal det oppføres 7 garasjer samt boder. Gnr/bnr 5/17, 41 og 77

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.