Alle planlagte boligprosjekter i Birkenes

Nybygg av boligområde i Birkenes
Privat grunneier: Nils Olav Birkeland. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Ca. 50 boenheter. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.