Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Sveio

Utvidelse av vannledning i Valevåg - Valestrand
Lengre leidningsnett med litan dimmensjon.
Ombygg av renseanlegg i Sveio
Nye rensekrav i avløpsdirektiv.
Rehabilitering av pumpestasjon i Sveio
Eksisterende pumpestasjon fra 1976.
Installasjon av solceller på vannreningsverk i Sveio
Fra forslag til investerings- og økonomiplan 2024-2027.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.