Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Kvinnherad

Oppgradering av elektrisk anlegg i Kvinnherad
Søknaden omhandler oppgradering av det elektriske anlegget i Blåfalli III kraftverk som nærmer seg endt levetid og som må skiftes ut i forbindelse at Statnett skal spenningsoppgradere sitt nett i området frå 300 til 420 kV.
Ombygg av brannstasjoner i Kvinnherad
Fleire av dagens brannstasjonar stettar ikkje kravet til rein/skitten sone frå Arbeidstilsynet (Uskedal, Varaldsøy, Fjelberg og Åkra brannstasjon). Tiltaket gjeld utbetring av pålegg frå Arbeidstilsynet.
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar
Separering av overvannsledning i Kvinnherad
Separera overvatn vekk frå kommunale spillvasslediningar.
Nett på Fv 40 Brekkesvingene i Kvinnherad
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 410m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 49 Stussvik i Kvinnherad
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Ombygg av pumpestasjon i Kvinnherad
Dagens stasjon skal dubliserast slik at Sandvoll VBA kan levera vatn mot Husnes via Valen.
Ombygg av vannledninger i Kvinnherad
Knyte saman vassleidningar slik at ein sikrar vassforsyning frå to sider i Dimmelsvik

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.