Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Etne

Oppgradering av E134 Fjæratunnelen i Etne
1518m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet. Planlagt gjennomført 2021.
Oppgradering av E134 Glymjetunnelen i Etne
809m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Oppgradering av E134 Rullestadtunnelen i Etne
2960m. Tunneler med behov for utbedring i hht. tunnelutbedringsprogrammet.
Nytt overbygg på E134 Pineskår i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på E134 Norheimstrondo i Etne
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø. 300m
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Tinghuset/båthamna. Prosjektet vil værte samkjøyrd med oppgradering av torg/kaiområde dersom det er synergiar der.
Utskifting/oppgradering av vannledning i Etne
Det er behov for ny vassleidning (oppgradering av leidningsnett) ved Strondavegen.
Reparasjon av veg i Etne
Oppgradering fundament og elveløp.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.