Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Aurland

Rassikringstiltak på E16 i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikringstiltak på E16 Langageiti i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Flomsikring ved industriområde i Vassbygdi
Gjennomføring av naudsynt flaumsikring av industriområde i Vassbygdi. Tiltaket er detaljprosjektert.
Etablering av VA struktur Veim - Midje, Aurland
VA struktur mellom Veim bustadfelt og høgdebasseng Midje.
Utskifting av høydebasseng i Høydalen, Aurland
Utskifting av høgdebasseng i Høydalen, som i dag har for liten kapasitet og manglande tetting. Etableringa kjem som følgjekonsekvens av utbygging av øvre del av Ty – del 2.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Breiskreda i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på Fv 50 Osabrekka i Aurland
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 90m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 50 Kroktunnelen nord i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 30m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 50 Botnatunnelen sør II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Strupaberget i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Kjelhelleren i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Vestaforgrovi i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Øyestølvatn II i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrnsø. 90 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Botnatunnelen sør I i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 50 Nyfonna i Aurland
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: bløtsnø/sørpeskred. 20 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 5626 Flenjajuvet i Auralnd
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rehabilitering av VA-anlegg i Aurland
Rehabilitering av eksisterande VA. Anlegg er av eldre dato og har behov for oppgradering som følgje av mellom anna utbygging på Ty. På grunn av manglande kapasitet på overvassleidninga har det vore overvatnproblematikk i Klokkargarden.
Utvidelse av VA struktur i Aurland
Utviding av VA struktur på Bakka for knyte fleire eigedomar på offentleg VA nett. Dette etter innspel frå Bakka grendalag.
Sikringstiltak av mur på veg i Aurland
Sikringstiltak av mur på kommunal veg i Gjerløwkleivi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.