Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på anlegg i Alver

Rassikringstiltak på E39 i Lindås
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Sikring av vannforsyning Storheim - Solheim
Prosjekt for å sikre reservevassforsyning til området. Vert bygd i kombinasjon med avløpstrase

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.