Planlagt nybygg av anlegg i Hå

Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for ca. 120 boenheter. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Etablering av ny vegstrekning ved Vigrestad i Hå kommune
Foremålet med planen er å regulere en vegstrekning på om lag 350 meter, med kjøreveg og gang- og sykkelveg.
Etablering av infrastruktur i forbindelse med nybygg av boliger i Nærbø
Infrastruktur for 65 boliger. Gnr/bnr: 26/10 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.