Planlagt nybygg av anlegg i Voss

Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Ny tunnel på Fv 7 Kvanndal øst i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 1300m.
Ny tunnel på Rv 13 Osgjelet i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø, stein. 910m.
Nybygg av bru og ombygging av vei i Voss
2 tunneler knyttes sammen med ny tunnel. Del av E16 Nærøydalen. Under regulering.
Ny gang- og sykkelveg på Rv 13 Palmafossen - Brynagjelet - Tvildemoen i Voss
Ca. 600 meter ny gang- og sykkelveg inkludert ny bru over Brynagjelet.
Fanggjerder på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Magasin og stikkrenner på E16 Bjørkli N og S i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 200m.
Rassikring på Fv 79 Kvanndal vest I i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 30m. Terrengtiltak og isnett.
Nett og kulvert på Fv 79 Lussand vest i Granvin
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 20m.
Bred grøft og mur på E16 Nagelskjeret i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 410m.
Rassikring på Fv 5410 Ormaset i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 140m.
Rassikring på Fv 5410 Forvene i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 650m.
Rassikring på Fv 5410 Fadnesberget i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 510m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5410 Storegrovi i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5386 Rastalii i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5400 Narheimsgjelet i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, sørpeskred/flomskred. 900m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5410 Fasteland sør i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 5410 Mestadstrondi
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 1050m.
Rassikring på Fv 5400 Simmaren i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, is. 290m.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 5410 Fasteland Nord I
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Rassikring på Fv 5410 Fasteland Nord II i Voss
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 80m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.