Planlagt nybygg av anlegg i Vik

Ny tunnel på Fv 5600 Eiterneset i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Rinden i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Karihaugen i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Ny tunnel på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Jambua i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Rinden i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Snøgjølet i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Overbygg på Fv 5600 Nedda i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5600 Karihaugen i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av vannkraftverk i Vik
Planlegger å bygge kraftstasjonen i tradisjonelle byggningsmaterialer med et aggregat på 2 MW. Årsproduksjon på 6,6 GWh.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 5600 før Valsvikhammaren
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, jord, stein. 1100m.
Fanggjerder på Fv 5600 Rinden i Vik
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerde og stikkrenner på Fv 5600 Skoddesete i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fanggjerder på Fv 5600 Nord for Nedda i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Isnett og bolt på Fv 5600 Svartasva i Vik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.