Planlagt nybygg av anlegg i Sunnfjord

Omlegging av veglinje, Langeland-Moskog
Kommunedelplan/konsekvensutredning vedtatt.
Rassikringstiltak på E39 Brendestølsfonna i Jølster
Tiltaket vil også sikre Buskredfonna, Kvitesvorsa, Bakkefonna, Steinløkkefonna og Sletteskredfonna. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Ny tunnel på Rv 5 Stølsnestunnelen-Kleivatunnelen i Jølster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 1840m.
Ny gang og sykkelveg på E39 Fjellvegen/Hafstadvegen i Førde, Førdepakken
1200 m. Fra rundkjøringa på Hafstad i øst til rundkjøringa ved Storehagen bru i vest. Førdepakken tiltak 14.
Ny tunnel på Fv 610 Matbjøra i Gaular
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, stein. 550m.
Nybygg av vannkraftverk i Førde
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 3 mfl.
Infrastruktur for ca. 85 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Nybygg av kraftverk i Førde
6,23 GWh. 130 m 23 kV jordkabel.
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 2
Infrastruktur for eneboliger, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Terrengtiltak på Fv 609 Ulltang i Førde
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.