Planlagt nybygg av anlegg i Stryn

Ny tunnel Fv 723 Drotningane i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørpeskred/flomskred. 300m.
Ny tunnel på Fv 5724 Heimefonna i Stryn
Skredfaktor 6,06. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 170m. Skredtype bløtsnø/sørpeskred.
Ny tunnel på Rv 15 Gotiskarfonna og Kleivane i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø, stein. 2 050m.
Ny tunnel på Fv 723 Brengsfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 250m. Sørpeskred/flomskred.
Rassikring på Rv 15 Sætreskarfjellet/Grasdalen og Grasdalstunnelen
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 6c. Skredtype tørrsnø. 660m.
Tunnel på Rv 15 Napefonna i Stryn
Inngår i Rv 15 Strynefjellet. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 2330m.
Nytt overbygg på Fv 5723 Merkingsgjølet i Stryn
Skredfaktor 6,23. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 50m. Skredtype tørrsnø, jord og stein.
Portal på Fv 5724 Sandvika og Bukkeskora i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 700m. Skredtype snø- og sørpeskred.
Ny bru på Fv 723 Raudifonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype sørepeskred/flomskred. 200m
Ny veg og gangvei i Stryn
1 km kommunal vei, 2 km gangvei, overvannshåndtering, skredsikringstiltak, veglys og trafikksikringtiltak.
Nybygg av gang og sykkelveg, Innvik-Hildestranda i Stryn
På marginalliste gang- og sykkelveger.
Nybygg av bru og samanhengande fortausløysing langs 60 på Utvik i Stryn
Vegbreidda blir 6,5 meter, men brua blir i alt 7,5 meter brei. Det vil bli ei sikker bru, som stettar krava til kapasitet i elva ved ein eventuell framtidig flaum. Brua er dimensjonert for å stå i mot ein 200-årsflaum. I tillegg kjem fortausløysinga, der det blir lagt opp til 2, 5 meter på austsida langs vegen.
Skredvoll på Fv 724 Sandnesfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 600m.
Rassikringstiltak på Fv 5722 Geitåna i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Støttemur på Fv 60 Tyvanestunnelen aust og vest i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring/terrengtiltak på Fv 5723 Lisle Merkingsgjølet i Stryn
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 10m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.