Planlagt nybygg av anlegg i Samnanger

Portal på Fv 49 Liaros i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 700m.
Etablering av ny vei fra Fv. F5132 til Hagabotnane i Samnanger
Ny vei fra fylkesveg F5132 på Haga til Hagabotnatne idrettsanlegg.
Rassikring på Fv 5410 Langeland i Samnanger
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 110m.
Rassikring på Fv 49 Kinnapresten i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Isnett på Fv 49 Storli i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Isnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.