Planlagt nybygg av anlegg i Modalen

Nybygg av vindkraftverk ved Hellandsdalen og Stølsheimen i Hordaland
1500 megawatt. 300 vindturbiner med total høyde på om lag 200 meter. Planen å bygge på fjellplatåene over Hellandsdalen og lenger nordøst i Stølsheimen, i tillegg til områder mot Masfjorden og Lindås.
Rassikring på Fv 569 Slottet i Modalen
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5412 Farestveit i Modalen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 130m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 5412 Stutteskavlen i Modalen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5412 Holmurda i Modalen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 280m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.