Planlagt nybygg av anlegg i Luster

Tunnel på Fv 5641 Rindabakkane I i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Dekker Utledøla. Kan evt. sikrast med to korte tunnelar
Tunnel på Fylkesveg 5641 (tidligere fv. 337) Sundaskreden i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 600m.
Overbygg på Fv 5637 Sørheimtunnelen II Sør i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest 2018-2029 Skredtype stein, flom, sørpeskred/flomskred. 130m.
Overbygg på Fv 5637 Seljegrovi i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 180m.
Fanggjerde på Fv 55 Røneidsberget i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 550m.
Rassikringstiltak/portal på Fv 55 Råumtunnelen vest i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Fanggjerder og kulvert på Fv 5637 Kvitaskreda i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, flom. 290m.
Ny infrastruktur for boliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Rassikring på Fv 55 Råumberget i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Portal på Fv 604 Haukåstunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø, stein. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 604 Fossøytunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 604 Haukåstunnelen sør i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 20m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.