Planlagt nybygg av anlegg i Kvam

Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 79 Steinstøberget I i Kvam
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 270m.
Ny tunnel på Fv 48 Mundheim i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 1350m. Skredtype stein.
Nytt kraftverk i Kvam
Fjellanlegg.
Overbygg på Fv 49 Tokagjeltunnelen-Fossagjeltunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Overbygg på Fv 49 Snauhaugtunnelen-Hansagjetunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Skredtype tørrsnø, stein.
Isnett på Fv 79 Kjepsohøgda i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 270m.
Fanggjerde på Fv 79 Kjepso i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 80m. Fanggjerde.
Fanggjerde på Fv 79 Vikedal vest i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Isnett og bolting på Fv 576 Urevik i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 576 Kvitasteinsura, Eiesvatnet i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 320m.
Fanggjerde og bolting på Fv 576 Mundheim øst i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 340m.
Isnett på Fv 79 Høgabekkjen i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Bolting på Fv 5116 Gjelet (Haukås) i Kvam
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 250m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.