Planlagt nybygg av anlegg i Kinn

Ny tunnel Otterstein-Kvammen i Flora
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. 9km tunnel.
Ny trasé med bru, Kvammen-Redal i Florø
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Bru over Ålesundet.
Rassikringstiltak på Fv 5698 Grøndal i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan. To bruer.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Etablering av VA-anlegg og fortau m.m. på Havikbotnen i Kinn kommune
VA-anlegg på om lag 1,9 km. El-grøfter for Linja AS, EL-grøft skal også innehalde trekkerør for gatelyskabel og signalkabel i deler av traseen. Veg og fortau/GS-veg på strekningen Furuhaugane sjukeheim – krysset Jakob Sandevegen/Selhaugvegen.
Fanggjerder på Fv 5696 Alia i Flora
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 60 plasser.
Etablering av sykkelparkering ved skule i Florø
Fra økonomiplan 2018-2021. 50 plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.