Planlagt nybygg av anlegg i Eidfjord

Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Nytt overbygg på Rv 7 Kyskredo i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rute 7. Skredtype tørrsnø. 190m.
Fanggjerder på Rv 7 Rossanes øst i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 490m.
Terrengtiltak på Fv 5096 Stavanessanden i Eidfjord
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.
Bolting på Fv 5096 Kråkeskarvet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is. 30m.
Skredvoll på Fv 5096 Svartaholet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.