Planlagt nybygg av anlegg i Bergen

Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, del 1
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Ny veg E16 Arna-Vågsbotn, Ringveg øst trinn 1 (søndre delstrekning)
Total prislapp på hele Ringveg øst er anslått til 17-20 mrd.
Underbygging og jernbaneteknikkarbeider i forbindelse med nytt dobbeltspor mellom Nygårdstangen – Bergen – Fløen
Nytt dobbeltspor fra Fløen til Bergen, herunder å driftsette nytt dobbeltspor for hele strekningen Arna til Bergen, nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon, modernisering og oppgradering av Nygårdstangen godsterminal og ivareta hensettingsbehov i Bergen
Ny- og ombygg av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier i forbindelse med ny fartøystruktur i Bergen
Sjøforsvaret skal investere i nye fartøyer, som vil operere ut fra både Haakonsvern og i Ramsund. Fartøyene vil erstatte eksisterende fartøyer. Denne omstruktureringen vil skape behov for videreføring av eksisterende bygningsmasse inkl. kaier. Prosjektet vil innbefatte både rehabilitering eller ombygging, i tillegg vil det være behov for nybygg, eventuelt påbygg. Fremtidige EBA-behov som skal utredes vil være: - Kaier (Tilpasning eksisterende kaier; Utvidelse/ny kai; Sjekke ut infrastruktur, ref. strømforsyning og VVS). - Bygg (Kontorbygg; Lagerbygg; Verksted). - Utdyping i sjø.
Ny sykkelveg med fortau på Riksveg 580, Sykkelstamveg i Bergen
2,3 km. Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 2 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
E39 Sykkelstamveg i Bergen sentrum, delstrekning 1 Skeie-Rådal
Sykkelstamveg Bergen, delstrekning 1 av 2 av sammenhengende sykkelveg fra Flesland via Bergen sentrum til Åsane.
Fylkesveg 585/E39 Sykkelstamveg Sandvikstorget-Glassknagaten, delstrekning 6
I Handlingsprogram 2020-2023. Erstatningstilbud for Fløyfjellstunnelen.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Bergensbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av steinmolo i Sandviken
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Etablering en steinmolo i vest for å beskytte havnen mot de kritiske vindretningene fra vest til nord-nordvest.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av ny strømforsyning og nettstasjon på Festplassen i Bergen
Det er ett stort behov for å forsterke strømforsyningen på Festplassen ved å etablere en ny nettstasjon i området for å forsyne arrangement med tilstrekkelig strøm.
Etablering av ny turvei på Landåsfjellet i Bergen
Strekningen Johan Blytts vei – Skiveien – Sæda. GNR/BNR:161/724, 725, 726 mfl.
Ny gang- og sykkelveg på Fv. 267 på Åsane i Bergen
Leggje til rett for eit godt og effektivt tilbod for syklande og gåande.
Ny bydelspark i Bergen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger, Årstad, Bergen
Opparbeidelse av infrastruktur for "Bergensmeieriet" Minde.
Etablering av infrastruktur for næringsområde mm i Bergen
Planområdet er 228.7 daa. Gnr/Bnr: 134/34 m.fl.
Fortau i Ole Vigs gate i Bergen
Fortau fra krysset med Olaf Ryes vei og ned til Wesselsgate
Nytt fortau i Skansemyrsveien i Bergen
Fortau mellom kiosk i Fjellveien og Fjellveien 40A.
Gangfelt i Skuldveien/Ellerhusens vei i Bergen
Gangfelt mellom fortau Skuldveien og fortau Ellerhusens vei
Nytt gangfelt ved Promsgate i Bergen
Gangfelt ved gangveg fra Fjellveien.
Gangfelt i Lønborglien i Bergen
Gangfelt ved Lønborglien 165-167
Gangfelt i Henrik Wergelands gate i Bergen
Gangfelt ved x Skansegaten.
Skilt i Henrik Wergelands gate i Bergen
Gangfelt ved x Skansegaten.
Gangfelt på Øyjordsveien i Bergen
Gjennom avkjørsel til Spar (vurdere trafikksituasjon v/butikk).
Oppsetting av skilt i Helleveien/Ellerhusens vei
P-forbud i Ellerhusens vei for å bedre sikt i kryss.
Skilt ved Fylkesveg 267 Helleveien v/Rema 1000 i Bergen
P-forbud på fortau (vurdere trafikk på fortau fra Søndre Øyjorden)
Nybygg av fortau på Laksevåg i Bergen
Planforslaget fremmes for å legge til rette for etablering av fortau langs Johan Berentsens vei fra krysset ved Nygårdsvikveien til krysset ved Knut Johnsens vei.
Nye skilt ved Vetrlidsallmenningen i Bergen
Stenge for gjennomkjøring i bakken mellom skole og Fløibanen
Skilt i Øvre Blekeveien i Bergen
Stenge for gjennomkjøring v/nr 27
Nye skilt i Wolffs gate x O.J. Brochs gate x Thormøhlens gate i Bergen
Stenge Wolffs gate for tryggere kryss til/fra skolen, VilVite og idrettsplass tilkomstalternativ fra nord via O.J. Brochs gate)
Utbedring av turvei i sentrale Byfjell i Bergen
Sentrale byfjell er det aktuelt å utbedre sti fra Blåmansveien til varde på Blåmanen i 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.