Planlagt nybygg av anlegg i Aurland

Ny E16 Nærøydalen med tunnel Hylland-Sleen i Aurland/Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 300m. Rute 5c.
Terrenginngrep på Fv 50 Østerbø i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 630m. Skredtype tørrsnø.
Fangvoll på Fv 5623 Tånaskreda i Aurland
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest. Fangvoll.
Rassikring på Fv 50 Rundehovden i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5623 Tånedn i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5626 Langasete i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5626 Tverrelvi i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5326 Kiggjajuvet i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Overbygg på Fv 50 Aurdalsvatn i Aurdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Etablering av rasteplass med toalettbygg på nasjonal turistveg ved Lærdalsfjorden
Det utvikles planer for rasteplass med toalettbygg ved Lærdalsfjorden.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.