Planlagt nybygg av anlegg i Askvoll

Rassikring på Fv 609 Svineelva I og II i Askvoll
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2. Infrastruktur for 19 tomter.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2. Infrastruktur for 6 tomter.
Terrenginngrep på Fv 609 Stegaberget aust i Askvoll
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.