Planlagt nybygg av anlegg i Vindafjord

Nybygg av vei og bru på Fylkesveg 734 i Vindafjord
Fra økonomiplan 2021-2024, planlagt finansiering etter 2024.
Etablering av naustområde med småbåtanlegg og parkering i Nedre Vats
Gnr/bnr: 138/1 m.fl. Private grunneier/forslagsstiller: Inge og Agnes Olaug Mæland. Areal på ca. 12 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.