Planlagt nybygg av anlegg i Klepp

Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Tjøtta, Klepp
Ca 70 daa. Gnr/bnr: 18/9,18/470, 18/541, 18/6, 18/111 og 18/438.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.