Planlagt nybygg av anlegg i Hjelmeland

Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Etablering av ny bru over Ullestadåna langs Fylkesveg 4668 Rivelandsvegen i Hjelmeland
Etablering av ny bru over Ullestadåna. Brua må tilpasses tilhørende veganlegg og sidearealer.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, infrastruktur for 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Utarbeidelse av områderegulering for videreutvikling i Hjelmeland sentrum
Gnr/bnr: 58/2, 9, 20, 63,75 125 og 59/1, 20, 32, 63, 99,125 med fleire.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.