Planlagt nybygg av anlegg i Bjerkreim

Nybygg av råvannsuttak i Bjerkreim og Gjesdal kommune
Multiconsult har utført hydrologisk analyse.
Nybygg av batteri-og næringspark i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
GNR/BNR: 80/8 mfl. Det legges til rette for etablering av næringspark på et om lag 2.720 daa stort planområde. Om lag 1.700 daa av dette er regulert til industriformål.
Nybygg av vindpark i Bjerkreim
60.00 MW. Ca 20 stk.
Nybygg av boligområde med infrastrukur i Bjerkreim
Tidlig prosjekt. Nye områder på begge sider av Gamle Vikesåbakkene. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 117 Berithola i Bjerkreim
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 60m.
Fanggjerde på Fv 4318 Torgrimsliatunnel vest i Bjerkreim
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 200m.
Fanggjerder på Fv 117 Fellibakken i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.
Tørrmur på Fv 117 Malmeisbakken i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.