Planlagt nybygg av anlegg i Fauske

Nybygg av kraftverk på i Fauske
Gitt konsesjon. 7,30 GWh.
Fanggrøft med fagvoll/mur ved Ytre Kistrand på Rv 80 i Fauske
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 170m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.